Szukaj
Infolinia 881788618
Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów w sklepie internetowym crazyhouse24.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.crazyhouse24.pl jest firma BERSON Filip Premik z siedzibą w Warszawie,ul. Białobrzeska 21/35,  NIP 7010250096.

 • 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy crazyhouse24.pl (dalej zwany Sklepem).

 • 2
 1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się plecaki,torby,tornistry,zabawki, książki, podręczniki, multimedia, puzzle, gry, filmy, perfumy, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, InPost, Paczką w Ruchu lub kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę we wskazanym do odbioru osobistego miejscu.
 2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu internetowego crazyhouse24.pl, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
 3. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w sklepie crazyhouse24.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).   
 4. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 5. Za „wadę fizyczną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność towaru z umową.
 6. Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli towar jest obciążonyprawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • 3
 1. Klient wybiera towar z oferty sklepu prezentowanej na stronie internetowej crazyhouse24.pl i składa zamówienie korzystając z w/w  strony internetowej.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.
 • 4
 1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.
 • 5
 1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, oraz  w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy wpłynięcia całej należnej kwoty (ceny) na konto Sklepu.

 • 7
 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie lub u jego dostawców.
 2. Do sprzedaży prowadzonej w ramach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców. O wyczerpaniu się zapasów Sklep zawiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym Sklep informuje Klientów na stronie internetowej.
 3. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia ze Sklepudo przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze.
 • 8

         O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Sklep powiadamia za pomocą poczty                 elektronicznej lub telefonicznie.

 • 9

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy opisie każdego towaru plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 3 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 • 10

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

 • 11

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Twoje zamówienia". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefonicznylub mailowy ze Sklepem.

 • 12
 1. Sklep oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:                                          a)za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze listonoszowi lub w urzędzie pocztowym. Klient może również zdecydować się na dostawę towarów za pośrednictwem  firmy kurierskiej, płacąc kurierowi przy odbiorze paczki               b) przelewem - towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu(moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).

Numer rachunku bankowego Sklepu:

Filip Premik

Millenium: 43 1160 2202 0000 0003 7710 1595

 

 • 13
 1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru od Sklepu otrzyma fakturę lub potwierdzenie zakupu.
 • 14
 1. Sklep realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje w takim przypadku powiększony o opłatę należną przewoźnikowi, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym.
 • 15
 1. Złożone zamówienie może być anulowane telefonicznie lub mailowo.Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy oraz gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.
 • 16
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
 3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
 4. Klient płaci za odesłanie towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (w szczególności: kremy, pudry, podkłady, tusze do rzęs, pomadki), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.
 • 17
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).
 2. W stosunku do Konsumenta Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sklepu.
 3. Niezgodność towaru  z umową ma miejsce w szczególności gdy:                                               a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszczonej na towarze                                                                                          b) Konsumentowi wydany został towar w stanie niepełnym;                                                      c) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez producenta lub jego przedstawiciela, osobę, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 • 18
 1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklepzwróci należność za reklamowany towar.
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Sklep postara się jednak, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. 
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
 • 19

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 • 20

Nazwy producentów towarów oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

 

 • 21
 1. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować drogą mailową na adres  crazyhouse24.pl@gmail.com:

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl